na Malcie

przewodnik po maltańskich wyspach

Mdina

Dzisiaj nazywa się Mdina, lecz nie jest to jedyna nazwa jaką nosiła ta niegdyś górująca nad wyspą stolica. Rzymianie nazywali ją Melita. Arabowie, którzy wznieśli wokół miasta mury obronne, Medina. Po wybudowaniu Valletty i przeniesieniu tam stolicy nazywano ją Citta' Vecchia - stare miasto. Nosiła też nazwę Citta' Notabile - szlachetne miasto, to właśnie tu mieszkały najznakomitsze rody Malty. A dziś nazywane bywa także Silent City - Cichym miastem, bo takie chyba jest, trochę zapomniane, zamknięte w swoich murach i ciche w porównaniu z innymi miastami wyspy.

Właściwe to cale miasto można uznać za jeden wielki zabytek, ale najciekawszym chyba miejscem, które warto choć na chwile odwiedzić jest katedra św. Pawła. Swój dzisiejszy wygląd kościół zawdzięcza maltańskiemu architektowi Lorenzo Gafa. Z pierwotnego budynku katedry, zniszczonego prawie całkowicie w 1693 roku przez trzęsienie ziemi, ocalała tylko absyda. Wewnątrz kościoła zobaczyć możemy m.in. malowidła Mattia Preti. Do ciekawostek można zaliczyć także zegary znajdujące się na wieżach kościoła, prawy jest normalny i wskazuje godziny i minuty, zaś lewy trochę dziwaczny dni i miesiące. Tuż obok znajduje się muzeum przykatedralne, którego zbiory obejmują okres kilku tysięcy lat.

Innym wartym odwiedzenia miejscem jest kaplica św. Agaty, która jest jedną z trojga patronów wyspy. Pozostali to św. Paweł i św. Publiusz. Wizerunki całej trójki można też ujrzeć na głównej bramie miejskiej.

Warto przejść się chwile uliczkami Mdiny i w ciszy poprzyglądać się zabytkowym zabudowie miasta, najstarszy z budynków to wybudowano w 1233 roku Pallazzo Falson.