na Malcie

przewodnik po maltańskich wyspach

Historia Malty

Początki cywilizacji na Malcie sięgają aż 5000 lat p.n.e. gdy trafili tu, prawdopodobnie z Sycylii, pierwsi osadnicy. Około 3600-3300 lat p.n.e. na wyspie Gozo na terenie dzisiejszej miejscowości Xagħra zostaje wzniesiona świątynia Ġgantija, będąca do niedawna jedną z najstarszych wolnostojących budowli stworzoną przez człowieka1. Podobne budowle powstały także w innych miejscach, zarówno na Gozo jak i na Malcie. Około 800 roku p.n.e. zakładają na Malcie swoje osiedla Fenicjanie, a 300 lat później wyspę podbijają Kartagińczycy. W 257 roku p.n.e. ma miejsce pierwszy atak Rzymian, a w 218 roku p.n.e. Malta przechodzi pod władanie Imperium Rzymskiego. Władzę na wyspie sprawuje przez swojego namiestnika pretor Sycylii.

W roku 60 n.e. u brzegów wyspy, na mieliźnie, rozbija się statek przewożący do Rzymu, jako więźnia św. Pawła. Apostoł przez trzy miesiące pozostaje na wyspie nauczając jej mieszkańców. Malta zostaje nawrócona na chrześcijaństwo.

W 395 roku po podziale Imperium Rzymskiego przechodzi pod władanie Cesarstwa Wschodniego ze stolicą w Konstantynopolu. Od 870 roku znajduje się pod rządami Arabów. W roku 1090 zostaje podbita przez Normanów, zaś później przyłączona do księstwa, a następnie Królestwa Sycylii.

W 1530 roku cesarz Karol V przekazuje wyspę jako lenno wydalonemu z Rodos zakonowi joannitów (kawalerów maltańskich). 18 maja 1565 roku rozpoczyna się atak liczącej około 40 tys. żołnierzy armii Osmańskiej. Obrońcom, w skład których wchodzi kilkuset rycerzy zakonnych, tysięczny oddział Hiszpanów i około 8 tys. ludności cywilnej, udaje się ten atak całkowicie odeprzeć prawie cztery miesięcy później, 8 września.

W roku 1798 54 tys. flota francuska atakuje i zdobywa wyspę. Napoleon Bonaparte nakazuje rycerzom zakonu w ciągu trzech dni opuścić wyspę. Dwa lata później Maltańczycy wspierani przez wojska angielskie wypierają Francuzów i Malta przechodzi pod protekcję Wielkiej Brytanii. Zakończony w 1815 roku Kongres Wiedeński ustanawia Maltę kolonią brytyjską. Wyspa, ze względu na swoje położenie, odgrywa ważną rolę strategiczną w czasie II Wojny Światowej, za co jej mieszkańcy zostają odznaczeni Krzyżem Jerzego, który widnieje na fladze państwa.

W 1947 roku Maltę uzyskuje autonomię wewnętrzną, a w 1963 proklamowane zostaje powstanie Państwa Maltańskiego. Rok później Malta uzyskuje całkowitą niepodległość jako członek brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Podpisany zostaje też układ obronny z Wielką Brytanią, który zezwalał na utrzymanie na Malcie brytyjskich baz wojskowych. W 1967 roku układ ten zostaje zerwany i dopiero po czterech latach udaje się wynegocjować prowizoryczne porozumienie. 13 grudnia 1974 roku proklamowana zostaje Republika Malty (Repubblika ta' Malta).

Malta jest m.in. członkiem ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych) oraz WN (Wspólnota Narodów), a 1 maja 2004 roku razem z Polską i 8 innymi krajami przystąpiła do Unii Europejskiej.

1 Obecnie za najstarszą budowlę wolnostojącą uznaje się sanktuarium w Göbekli Tepe, którego powstanie datuje się na 10 000 lat p.n.e.